15/04/2010

Syr Wynff a Plwmsan


Yn dod mewn i Wersyll yr Urdd Glanllyn ar ol rhedeg ras yr Urdd??
Diwedd yr 80au falle.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment