27/04/2011

06/04/2011

Deffro'r Gwanwyn - Llanrwst

Llongyfarchiadau mawr i gast a chriw Theatr Genedlaethol Cymru am ei perfformiad o Deffro'r Gwanwyn yn Llanrwst neithiwr.
Mae'n werth ei weld gan fod pob elfen ohoni yn wych.
Tocynnau (os oes rhai ar ol) o Menter Iaith Conwy 01492 642 357

Dyma flas o'r sioe