26/04/2010

Pwy sydd yn cofio Sdwnsh?Tua 1991, Rhys Ifans fel Sleim a Sioned Jones Williams fel Sdwnshcin

Lot o sleim gwyrdd ac wrth gwrs y bwrdd CREUUUUUU


Caset CRAI022S
Cynhyrchwyd gan Dime Goch
Posted by Picasa

24/04/2010

16/04/2010

Gwleidyddiaeth Paced Creision


Ble mae'r pacedi caws a nionyn? (Datganiad gwleidyddol gan ffan o Golden Wonder)
Ble mae'r pacedi nalen a fineg? (Datganiad gwleidyddol gan ffan o Walkers)

Plaid Cymru
Posted by Picasa

15/04/2010

Syr Wynff a Plwmsan


Yn dod mewn i Wersyll yr Urdd Glanllyn ar ol rhedeg ras yr Urdd??
Diwedd yr 80au falle.
Posted by Picasa